Profil badawczy

Główne kierunki działalności naukowej Katedry:

  • Komórkowe i molekularne mechanizmy aktywności przeciwnowotworowej, immunoregulatorowej i przeciwzapalnej związków pochodzenia naturalnego (heksafosforan inozytolu, pterostilben).

  • Farmakogenetyczne aspekty chorób sercowonaczyniowych (znaczenie wariantów polimorficznych genów związanych z metabolizmem, transportem i komórkowym wychwytem leków w terapii farmakologicznej w/w chorób).

  • Genetyczne i epigenetyczne uwarunkowania arytmogennych chorób serca.

  • Ocena potencjału antyhipertensyjnego substancji pochodzenia naturalnego w oparciu o analizę profilu steroidogenezy.