Prace magisterskie i licencjackie

Wykaz prac magisterskich i licencjackich do realizacji w Katedrze i Zakładzie Biochemii w roku akademickim 2021-2022.

 

Zasady redagowania prac MAGISTERSKICH i LICENCJACKICH

Prace magisterskie

 KIERUNEK  TEMAT PRACY

PROMOTOR

FM Wpływ metforminy na proces autofagii komórek nowotworowych jelita grubego. dr hab. Małgorzata Kapral
FM Wpływ metforminy na sekrecję prozapalnych cytokin w warunkach in vitro. dr Joanna Wawszczyk 
BMUS Ocena efektu oddziaływania pterostilbenu na czynniki transkrypcyjne HIF-1α i FOXO3 w komórkach nowotworowych różnego pochodzenia. dr hab. Małgorzata Kapral
BMUS Aktywność transkrypcyjna genów kodujących żelatynazy i ich tkankowe inhibitory w komórkach czerniaka traktowanych pterostilbenem. dr hab. Małgorzata Kapral
AM Galektyna 3 jako potencjalny marker progresji arytmii serca. dr Ewa Moric-Janiszewska

 

Prace licencjackie 

 KIERUNEK  TEMAT PRACY PROMOTOR
Biotechnologia
Medyczna I st.
Mechanizmy biologicznego działania  β-hydroksymaślanu w organizmie człowieka. dr Sławomir Smolik
Leptyna i grelina jako biochemiczne regulatory masy ciała. dr Jolanta Lodowska

 

 

Wykaz prac magisterskich i licencjackich realizowanych w Katedrze i Zakładzie Biochemii w roku akademickim 2020-2021.

Prace magisterskie

 KIERUNEK  TEMAT PRACY

PROMOTOR

FM Aktywność transkrypcyjna genów kodujących czynniki transkrypcyjne NFkB i STAT3 w komórkach nowotworowych jelita grubego traktowanych metforminą. dr hab. Małgorzata Kapral
FM Ocena synergistycznego działania melatoniny i metforminy na komórki różnych typów nowotworów. dr hab. Małgorzata Kapral
BMUS Badania in vitro biologicznych efektów działania metforminy na komórki nowotworowe o różnym pochodzeniu. dr hab. Małgorzata Kapral
BMUS Efekty oddziaływania miceli z pterostilbenem na komórki nowotworowe jajnika i jelita grubego. dr hab. Małgorzata Kapral

 

Prace licencjackie 

 KIERUNEK  TEMAT PRACY PROMOTOR
Biotechnologia
Medyczna I st.
Nowe biochemiczne markery dysfunkcji mięśnia sercowego. dr Ewa Moric-Janiszewska
Terapia genowa w leczeniu przewlekłej encefalopatii urazowej jako częstego schorzenia u zawodników sportów kontaktowych. dr Krzysztof Cholewa
Kosmetologia Biochemiczne podłoże metod redukcji tkanki tłuszczowej wykonywanych przez kosmetologów. dr Jolanta Lodowska