WYKŁADY

Kosmetologia I st. II rok PODSTAWY BIOCHEMII DLA KOSMETOLOGÓW semestr zimowy 2020/2021

1. Wprowadzenie organizacyjne. Chemiczne repetytorium dla przyszłego kosmetologa. Biochemia strukturalna (cz. 1).  20.10.2020r.
2.

Biochemia strukturalna (cz. 2). Podstawy enzymologii wraz z mechanizmami regulacji aktywności eznymów i znaczeniem witamin, jako komponenty kofaktorów enzymatycznych. Biochemiczne aspekty dotyczące witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

 10.11.2020r.
3. Zarys metabolizmu węglowodanów. Cykl Krebsa i łańcuch oddechowy. Mechanizmy syntezy ATP, czyli fosforylacja substratowa i oksydacyjna. 17.11.2020r.
4. Zarys metabolizmu kwasów tłuszczowych i lipidów. Błony biologiczne. 01.12.2020r.
5. Wybrane aspekty metabolizmu aminokwasów. 12.01.2021r.