AKTUALNOŚCI

UWAGA

W zakładce KONSULTACJE co tydzień (w piatek poprzedzający nowy tydzień konsultacji) są zamieszczane aktualne terminy konsultacji pracowników Katedry. 


 

 

1.03.2021r.

Uwaga studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BIOCHEMIA (II termin poprawkowy) odbędzie się w formie stacjonarnej 5.III.2021 r. o godz. 10.00 w sali wykładowej nr 2 przy ul. Jedności 8a.

Prosimy o przybycie na 10 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

symbolrozdzielający 

 

11.02.2021r.

Uwaga studenci II roku kierunku ANALITYKA MEDYCZNA.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu BIOCHEMIA (I termin poprawkowy) odbędzie się w formie stacjonarnej 25.II.2021 r. o godz. 11.00 w Auli przy ul. Jedności 8b.

Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

 

symbolrozdzielający 

 

Uwaga studenci I roku studiów II-go stopnia na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA.

Zajęcia z przedmiotu Biochemiczne Aspekty Funkcjonowania Organizmu Człowieka dla studentów I roku studiów II stopnia Biotechnologii Medycznej rozpoczynają się zajęciami organizacyjnymi  we wtorek (23.02.2021r.) o godzinie 12:15-13:00 (w ramach zajęć seminaryjnych) w formie on-line (platforma Microsoft Teams).