Informacje bieżące

W Katedrze, na kierunku FARMACJA prowadzone są zajęcia z przedmiotu BIOCHEMIA - II rok.