SEMINARIA

Farmacja rok II, BIOCHEMIA, semestr letni 2020/2021

 

Temat Data

1. Aminokwasy, peptydy i białka. 

          POBIERZ DO WYDRUKU:           PDF                DOC

22.02 - 26.02.2021r.

    24.II - grupa 21+22, 23 i 24
    25.II - grupa 25 i 26

2. Enzymy cz.1.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

1.03 - 5.03.2021r.

   3.III - grupa 21+22, 23 i 24
   4.III - grupa 25 i 26

3. Enzymy cz.2.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

 8.03 - 12.03.2021r.

   10.III - grupa 21+22, 23 i 24
   11.III - grupa 25 i 26

4. Koenzymy i grupy prostetyczne.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

15.03 - 19.03.2021r.

   17.III - grupa 21+22, 23 i 24
   18.III - grupa 25 i 26

5. Metabolizm węglowodanów cz.1.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                 DOC

22.03 - 26.03.2021r.

   24.III - grupa 21+22, 23 i 24
   25.III - grupa 25 i 26

6. Metabolizm węglowodanów cz.2.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

5.04 - 9.04.2021r.

   7.IV - grupa 21+22, 23 i 24
   8.IV - grupa 25 i 26

7. Cykl Krebsa i utlenianie biologiczne.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

12.04 - 16.04.2021r.

   14.IV - grupa 21+22, 23 i 24
   15.IV - grupa 25 i 26

8. Kwasy tłuszczowe i triacyloglicerole.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

19.04 - 23.04.2021r.

   21.IV - grupa 21+22, 23 i 24
   22.IV - grupa 25 i 26

9. Glicerolipidy i sfingolipidy – struktura i zarys metabolizmu.
     Lipidy złożone jako składniki błon biologicznych.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

26.04 - 30.04.2021r

   28.IV - grupa 21+22, 23 i 24
   29.IV - grupa 25 i 26

10. Ciała ketonowe, eikozanoidy. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

3.05 - 7.05.2021r

   5.V - grupa 21+22, 23 i 24
   6.V - grupa 25 i 26

11. Cholesterol, kwasy żółciowe i lipoproteiny.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

10.05 - 14.05.2021r

   12.V - grupa 21+22, 23 i 24
   13.V - grupa 25 i 26

12. Metabolizm aminokwasów cz.1.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

17.05 - 21.05.2021r

   19.V - grupa 21+22, 23 i 24
   20.V - grupa 25 i 26

13. Metabolizm aminokwasów cz.2.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

24.05 - 28.05.2021r

   26.V - grupa 21+22, 23 i 24
   27.V - grupa 25 i 26

14. Puryny i pirymidyny.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

31.05 - 4.06.2021r

   2.VI - grupa 21+22, 23 i 24
   2.VI - grupa 25 i 26
             (wyjątkowo bo 3.VI
               jest dniem wolnym)

15. Integracja metabolizmu.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

7.06 - 11.06.2021r

     9.VI - grupa 21+22, 23 i 24
   10.VI - grupa 25 i 26