WZORY DO EGZAMINU

Farmacja rok II, semestr letni 2019/2020

Na egzaminie z przedmiotu BIOCHEMIA wymagana jest znajomość zarówno wzorami jak i nazwami reagentów następujących szlaków metabolicznych:

 • glikoliza,
 • cykl Krebsa,
 • β-oksydacja kwasów tłuszczowych,
 • cholesterologeneza (do etapu mewalonianu),
 • ketogeneza
 • cykl mocznikowy
 • szlak degradacji nukleotydów purynowych

oraz

 • reakcje decydujące o szybkości pozostałych szlaków i cykli omawianych w ramach wykładów i seminarium, tj. glukoneogenezy, cyklu pentozofosforanowego, lipogenezy, lipolizy wewnątrzkomórkowej, biosyntezy kwasów żółciowych, biosyntezy hemu i syntezy PRPP.

 

Wzorami chemicznymi należy umieć zapisać reakcje, katalizowane przez:

 • aminotransferazy,
 • kompleks dehydrogenazy pirogronianowej,
 • dehydrogenazę glutaminianową.

 

Obowiązują też wzory chemiczne następujących metabolitów:

 • wszystkich aminokwasów białkowych i di- lub tripeptydów z nich utworzonych,
 • ciał ketonowych,
 • kwasów żółciowych,
 • cholesterolu,
 • lipidów złożonych,
 • węglowodanów (glukozy, fruktozy, mannozy, galaktozy, rybozy, aldehydu glicerynowego, dihydroksyacetonu, sacharozy, maltozy, laktozy),
 • puryn i pirymidyn oraz nukleotydów i nukleozydów, w których są komponentami,
 • koenzymów, takich jak NAD+, NADP+, FMN, FAD oraz ich form zredukowanych.