SEMINARIA

Analityka Medyczna rok II, semestr zimowy 2020/2021

Zagadnienia do kolokwiów z tematu LIPIDY cz.1    data 2.12.2020r.   LINK        PDF       DOC
Zagadnienia do kolokwiów z tematu LIPIDY cz.2    data 9.12.2020r.   LINK        PDF       DOC

Temat Data

1. Aminokwasy białkowe i niebiałkowe, biologiczne aktywne peptydy, poziomy organizacji białek.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

07. 10.2020r.

2. Enzymy (cz.1) - mechanizmy działania, inhibicja, klasyfikacja.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

14.10.2020r.  

3. Enzymy (cz.2) - regulacja aktywności, podział kliniczny, izoenzymy.

          POBIERZ DO WYDRUKU:         PDF                DOC 

 21.10.2020r. 

4. Witaminy jako składniki koenzymów i grup prostetycznych.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

28.10.2020r.

5. Szlaki kataboliczne i anaboliczne węglowodanów. cz.1. 

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

04.11.2020r.

6. Szlaki kataboliczne i anaboliczne węglowodanów. cz.2.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

10.11.2020r.
godz. 9.45-11.15

7. Amfiboliczna rola cyklu Krebsa i łańcuch oddechowy.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

18.11.2020r.

8. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

19.11.2020r. 
godz. 15.45-17.15
gr. 25LM

26.11.2020r.
godz. 15.45-17.15
gr. 26LM+27L

9. Utlenianie i biosynteza kwasów tłuszczowych i triacyloglicerole.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

25.11.2020r.

10. Cholesterol, kwasy żółciowe i hormony sterydowe. Lipoproteiny.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

02.12.2020r.

11. Lipidy złożone, ciała ketonowe i eikozanoidy.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF              DOC

09.12.2020r.

12. Błony biologiczne - struktura i funkcja.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF              DOC

15.12.2020r.
godz. 9.45-11.15
grupa 25LM

22.12.2020r.
godz. 9.45-11.15
grupa 26LM, 27L

13. Katabolizm azotu aminokwasowego i szkieletów węglowych aminokwasów.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

16.12.2020r.

14. Biologicznie ważne pochodne aminokwasów. Porfiryny i barwniki żółciowe.
Puryny i pirymidyny, oraz ich nukleotyowe pochodne - struktura i ich metabolizm.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

13.01.2021r.

15. Integracja metabolizmu.       

         POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                 DOC       

 

zmiana terninu na 19.01.2021 w godzinach 09:45-11:15