ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Biotechnologia Medyczna I st. II rok BIOCHEMIA semestr zimowy 2020/2021

 

Regulamin BHP

 

Temat Data

1. Analiza jakościowa i identyfikacja aminokwasów. 

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma on-line. 

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

14.10.2020r.

2. Badanie właściwości fizykochemicznych białek.

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF           DOC

21.10.2020r.

3. Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych na aktywność amylazy ślinowej.  

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

28.10.2020r.

4. Badanie właściwości katalitycznych wybranych eznymów trawiennych (trypsyna, lipaza trzustkowa).

          (osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk). Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF              DOC

04.11.2020r.

 

5. Wpływ stężenia substratu i enzymu na szybkość reakcji i aktywność fosfatazy. Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywnośc fosfataz.  

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

18.11.2020r.

 

6. Analiza jakościowa i identyfikacja węglowodanów.

          (osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

25.11.2020r. 

7. Metody ilościowego oznaczania węglowodanów. Metabolizm glikogenu w homogenacie wątroby.

          (osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

02.12.2020r. 

8. Inhibicja kompetycyjna dehydrogenazy bursztynianowej. Oznaczanie stężenia kwasu askorbinowego w materiale pochodzenia roślinnego.

         (osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk). Forma stacjonarna.


POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF        DOC

09.12.2020r.

 

9. Izolowanie DNA z materiału biologicznego. 
      Ocena jakościowa i ilościowa kwasów nukleinowych.

          (osoba prowadząca: dr Ewa Moric-Janiszewska). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

16.12.2020r. 

10. Identyfikacja i ilościowe oznaczanie mocznika jako produktu cyklu mocznikowego.

        (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik). Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF         DOC

13.01.2021 

11. Badanie właściwości fizykochemicznych tłuszczów.

          (osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska). Forma on line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF           DOC

20.01.2021