WYKŁADY

Biotechnologia Medyczna I st. II rok BIOCHEMIA semestr zimowy 2020/2021

Temat Data
1. Aminokwasy i peptydy.  06.10.2020r.
2. Enzymy cz. 2. 20.10.2020r.
3. Metabolizm węglowodanów cz. 1. 04.11.2020r.
4. Cykl Krebsa i łańcuch oddechowy. 10.11.2020r.
5. Metabolizm lipidów cz.2. 17.11.2020r.
6. Metabolizm lipidów złożonych  24.11.2020r.
7. Metabolizm puryn i pirymidyn 01.12.2020r.
8. Metabolizm aminokwasów cz.2 08.12.2020r