ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Biotechnologia Medyczna I st. III rok ENZYMOLOGIA I CHEMIA BIAŁEK semestr zimowy 2020/2021

 

Regulamin BHP

 

Temat Data

1. Widmo białka w zakresie ultrafioletu i jego wykorzystanie do oznaczania stężenia białka. Metody ilościowego oznaczania białka stosowane w laboratoriach biochemicznych. (metody: Lowry'ego, Bradforda).

         (osoba prowadząca: dr hab. Małgorzata Kapral).  Forma on-line.  

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

13.10.2020r.

2. Rozdział białek technikami elektroforetycznymi. Rozdział białek technikami elektroforetycznymi.

        (osoba prowadząca: dr hab. Małgorzata Kapral).  Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

27.10.2020r.

3. Test Warburga (NAD+/NADH+H+) w praktyce klinicznej. Przykłady konkretnych testów diagnostycznych wykorzystujacych test Warburga (oznaczanie aktywności aminotransferazy alaninowej i dehydrogenazy alkoholowej lub wyznaczanie stężenia glukozy metodą heksokinazową.  

         (osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

 10.11.2020r.

4. Wyznaczanie stałej Michaelisa dla reakcji katalizowanej enzymatycznie w obecności i bez inhibitora 

         (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik).  Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF        DOC

24.11.2020r. 

5. Izolowanie fosfatazy kwaśnej, badanie jej aktywności. Wpływ stężenia substratu i enzymu na szybkość reakcji katalizowanych przez ten enzym. 

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF           DOC

08.12.2020r.

6. Wpływ aktywatorów i inhibitorów na aktywność fosfatazy kwaśnej i alkalicznej. 

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa). Forma on-line.

POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF           DOC

15.12.2020r.

7. Oznaczanie aktywności pepsyny i wybranych jej właściwości 

         (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik). Forma stacjonarna.

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF         DOC

12.01.2021r.

8. Wizualizacja informacji w chemii białek.

         (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik). Forma on-line

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

19.01.2021r.