SEMINARIA

Biotechnologia Medyczna II st. BIOCHEMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA semestr letni 2020/2021

 

Temat Data

    Zajęcia organizacyjne.

23.02.2021r.

1. Zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne białek fibrylarnych. 

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

09.03.2021r.

2. Procesy biochemiczne uczestniczące w generowaniu reaktywnych form tlenu.
    KOLOKWIUM 1      (sem. 1 i 2; wyk. 1 i 2)

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

16.03.2021r.

3. Dokomórkowy transport węglowodanów i aminokwasów proteogennych
    (rodzaje transportu i białek transportujących).

          POBIERZ DO WYDRUKU:         PDF                DOC

23.03.2021r.

4. Trawienie i międzynarządowy transport związków lipidowych.
    KOLOKWIUM 2       (sem. 3 i 4; wyk. 3 i 4)

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

 30.03.2021r.

5. Integracja metabolizmu. Metaboliczne efekty działania hormonów.  
    KOLOKWIUM 3      (sem. 5; wyk. 5 i 6)

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

 13.04.2021r.

6. Efekt Warburga i glutaminoliza jako źródło energii dla komórek nowotworowych.
    Biochemia starzenia.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

 20.04.2021r.

7. Produkty przemian kwasu arachidonowego.
    KOLOKWIUM 4      (sem. 6 i 7; wyk. 7 i 8)

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF                DOC

 27.04.2021r.