ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Biotechnologia Medyczna II st. BIOCHEMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA semestr letni 2020/2021

 

Regulamin BHP

 

Temat Data

1. Ilościowe oznaczanie metodą Ellmana stężenia aktywnej antyoksydacyjnie formy
    glutationu w wątrobie.

         (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa)

POBIERZ DO WYDRUKU:    PDF        DOC

1.03.2020r.

2. Oznaczanie ważnych intermediatów metabolizmu hemu.

         (osoba prowadząca:  dr Joanna Wawszczyk)

POBIERZ DO WYDRUKU:    PDF      DOC

8.03.2020r. 

3. Wizualizacja informacji strukturalnej w biochemii.

         (osoba prowadząca:  dr Sławomir Smolik)

15.03.2021r. 

4. Wykrywanie i usuwanie rodnika ponadtlenkowego. Wpływ allopurinolu
    na kinetykę
uwalniania anionorodnika ponadtlenkowego w reakcji
    katalizowanej przez 
oksydazę ksantynową.

          (osoba prwadząca:  dr Jolanta Lodowska)

POBIERZ DO WYDRUKU:    PDF      DOC

22.03.2021r. 

5. Oznaczanie wybranych końcowych produktów katabolizmu azotu α-aminowego
    aminokwasów.
Oznaczania aktywności glutaminazy. 

         (osoba prowadząca:  dr Ewa Moric-Janiszewska)

POBIERZ DO WYDRUKU:    PDF      DOC

29.03.2021r.