WYKŁADY

Biotechnologia Medyczna II st. BAFOCz semestr letni 2020/2021

Temat

Data

1. Biochemia białek globularnych i fibrylarnych. 
25.II.2021r. 
2. Białka hemowe i powiązane aspekty medyczne (efekt Bohra, allosteryczne właściwości
    hemoglobiny). Przemiany biochemiczne porfiryn.
2.III.2021r. 
3. Biochemia lipoprotein. Rola receptorów oczyszczających i kasetowych w transporcie
    odwróconym cholesterolu.
11.III.2021r. 
4. Mechanizmy transportu przezbłonowego. 

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

18.III.2021r. 
5. Synteza hormonów i ich wpływ na aktywność enzymów w szlakach biochemicznych
    węglowodanów i lipidów.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

25.III.2021r. 
6. Biochemia głodzenia i sytości. Biochemia wysiłku fizycznego.

          POBIERZ DO WYDRUKU:          PDF               DOC

8.IV.2021r. 
7. Biochemiczne przemiany związków węgla i azotu w komórkach nowotworowych.
15.IV.2021r.
8. Metabolizm eikozanoidów.
22.IV.2021r.