Informacje bieżące

Kosmetologia I st. rok II, semestr zimowy 2020/2021

W Katedrze, na kierunku KOSMETOLOGIA st. I prowadzone są zajęcia z przedmiotu BIOCHEMIA.