PLAN ZAJĘĆ

Kosmetologia I st. II rok BIOCHEMIA semestr zimowy 2020/2021

plan kosmetologia

WYKŁAD
 
wtorek
godz. 12.00-13.30
zajęcia on-line
 ĆWICZENIA
grupa 25R
grupa 25P
grupa 26P
poniedziałek
poniedziałek
poniedziałek
godz.   8.00-10.15
godz. 10.45-13.00
godz. 13.30-15.45
Zajęcia laboratoryjne mają dwie formy:
część zajęć odbywa na sali laboratoryjnej
Katedry  (sala lab. 2.04 Jedności 8B), 
a część zdalnie w formie on-line.

Wykaz zajęć i ich forma znajduje się 
w zakładce ĆWICZENIA LABORATORYJNE.