PLAN ZAJĘĆ

UNIWERSYTET LICEALISTY

 Przedmiot: Biochemia – 12 godzin, w tym 3 godz. seminariów i 9 godz. ćwiczeń.

 

1. Aminokwasy jako składniki strukturalne białek – 14.III.2020

Seminarium: (1 godz.): godz. 9:00-9:45, sala wykładowa 02, kampus A, Sosnowiec, ul. Jedności 8,

Osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska
Temat seminarium: Struktura chemiczna aminokwasów białkowych. Tworzenie wiązania peptydowego i jego właściwości. Struktura białek.


Ćwiczenia: (3 godz.): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Jolanta Lodowska
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych aminokwasów i białek.

            Pobierz instrukcje do ćwiczeń     PDF          DOC

 

2. Enzymy jako biokatalizatory – 21.III.2020

Seminarium: (1 godz.) godz. 9:00-9:45, sala wykładowa 02, kampus A, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk
Temat seminarium: Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Modele wiązania substratu przez enzym. Zarys kinetyki reakcji enzymatycznych. Inhibitory enzymów.


Ćwiczenia: (3 godz): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Joanna Wawszczyk
Temat ćwiczenia: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temp., pH i aktywatorów) na aktywność enzymów trawiennych. Badanie aktywności enzymów z klasy oksydoreduktaz.

            Pobierz instrukcje do ćwiczeń     PDF          DOC 

 

3. Węglowodany i ich przemiany biochemiczne – 28.III.2020

Seminarium: (1godz.): godz. 9:00-9:45, sala wykładowa 02, kampus A, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik
Temat seminarium: Struktura chemiczna i klasyfikacja węglowodanów. Zarys metabolizmu węglowodanów. Monosacharydy. Disacharydy. Polisacharydy.


Ćwiczenia: (3 godz.): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Sławomir Smolik
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych węglowodanów.

            Pobierz instrukcje do ćwiczeń     PDF          DOC