Podręczniki

OBOWIĄZUJĄCA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 1. Skrypt do ćwiczeń z biochemii
     dla studentów Wydziału Farmaceutycznego 
     z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej
 

     praca zbiorowa pod redakcją Ludmiły Węglarz,
     Wydawnictwo SUM 2017

 

     LINK DO STRONY WYDAWNICTWA

 ćwiczeniaz biochemii

  

UZUPEŁNIAJĄCE DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

1. Ćwiczenia z biochemii.
     praca zbiorowa pod redakcją Kłyszejko-Stefanowicz L,
     PWN Warszawa 1999
 Kłyszejko ćwiczenia 
2. Kędryna T., Gałka-Walczak M., Ostrowska B.
    Wybrane zagadnienia z biochemii ogólnej z ćwiczeniami.

    Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, wyd.1.
 Kędryna Wybrane zagadnienia...

 

POZYCJE KSIĄŻKOWE WSPOMAGAJĄCE NAUKĘ BIOCHEMII

1. Murray R.K, Granner D.K, Mayes P.A, Rodwell V.W. Biochemia Harpera
    Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa.
 Harper Biochemia  HarperBiochemia
2. Bańkowski E.Biochemia. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. 
    Wyd. Urban & Partner wyd. I i II.
Bańkowski Biochemia   BańkowskiBiochemia 
3. Koolman J., Rohm K.H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik 
    Wydawnictwo lekarskie PZWL.
 Koolman_Biochemia 
4. Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. Biochemia. Wydawnictwo Naukowe PWN.  Stryer_Biochemia  Stryer_Biochemia
5. Hames B.D., Hooper N.M. Biochemia - krótkie wykłady. 
    Wydawnictwo Naukowe PWN.
 Hames_Biochemia