WF - Katedra i Zakład Biochemii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Prace magisterskie

Wykaz prac magisterskich i licencjackich prowadzonych w Katedrze w roku 2015-2016.

 

Prace magisterskie

Kierunek

Temat

Opiekun

Promotor

Farmacja

Wpływ heksofosforanu inozytolu na ekspresję lipooksygenaz w komórkach jelita grubego stymulowanych czynnikami prozapalnymi.

 

dr Małgorzata Kapral

Wpływ pterostilbenu na proliferację, morfologię i różnicowanie komórek nowotworowych jelita grubego linii SW1116.

dr Joanna Wawszczyk

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Ocena sekrecji prozapalnych cytokin przez komórki amelanotycznego czerniaka złośliwego traktowane pterostilbenem.

dr Joanna Wawszczyk

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Profil ekspresji genów kodujących interleukinę 6 i jej receptor w komórkach gruczolaka kory nadnerczy stymulowanych lipopolisacharydami

dr Krzysztof Cholewa

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Ocena sekrecji interleukiny 10 przez ludzkie miofibroblasty hodowane w obecności sulfsalazyny i kwasu 5-aminosalicylowego.

 

dr Jolanta Lodowska

Znaczenie polimorfizmu genetycznego S-metylotransferazy tiopuryny w indywidualizacji terapii farmakologicznej. dr Sławomir Smolik prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Analityka medyczna

Przydatność diagnostyczna oznaczania aktywności transkrypcyjnej receptorów aktywowanych proteazami w kardiomiopatii pozapalnej

 

dr Dorota Domal-Kwiatkowska

   

Prace licencjackie

Kierunek

Temat

Promotor

Biotechnologia

Stymulacja zmian ekspresji mikroRNA przez związki pochodzenia naturalnego jako nowa strategia zapobiegania i leczenia nowotworów jelita grubego.

dr Małgorzata Kapral

Diagnostyka molekularna zespołu Marfana.

dr Ewa Moric-Janiszewska

Kosmetologia

Witaminy z grupy B stosowane w preparatach kosmetycznych.

dr Ewa Moric-Janiszewska
Rola witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w procesach regeneracyjnych skóry.

dr Ewa Moric-Janiszewska

 

 

 

Wykaz prac magisterskich i licencjackich, które będą prowadzone w Katedrze w roku 2017-2018.

 

Prace magisterskie

Temat

  Opiekun

Promotor

Wpływ berberyny na ekspresję genów kodujących kluczowe enzymy szlaku steroidogenezy w komórkach raka kory nadnerczy.

dr Krzysztof Cholewa

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Ekspresja czynników transkrypcyjnych w komórkach nowotworowych jelita grubego traktowanych pterostilbenem.

dr Joanna Wawszczyk

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Wpływ zmian polimorficznych cytochromu CYP3A4 na skuteczność terapii farmakologicznej

dr Sławomir Smolik

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Korelacja między wybranymi parametrami biochemicznymi a podtypem molekularnym zespołu long-QT.

dr Ewa Moric-Janiszewska

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Ocena sekrecji interleukiny 1β przez ludzkie miofibroblasty hodowane w obecności sulfasalazyny i kwasu 5-aminosalicylowego.

 

dr Jolanta Lodowska

Analiza ekspresji receptorów aktywowanych proteazami w skurczowej niewydolności serca.

 

dr Dorota Domal-Kwiatkowska

Aktywność transkrypcyjna genów kodujących markery zapalenia a obecność DNA Chlamydia pneumoniae w obrębie tętnic wieńcowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca.

 

dr Dorota Domal-Kwiatkowska

   

Prace licencjackie

Kierunek

Temat

Promotor

Biotechnologia

Mechanizm autofagii i metody jej detekcji.

dr Małgorzata Kapral

Nowe metody molekularne stosowane w diagnostyce kardiomiopatii przerostowej.

dr Ewa Moric-Janiszewska

Kosmetologia

Oleje roślinne we współczesnej kosmetologii.

dr Jolanta Lodowska