WF - Katedra i Zakład Biochemii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Prace magisterskie

Wykaz prac magisterskich i licencjackich do realizacji w Katedrze i Zakładzie Biochemii w roku 2018-2019.

 

Zasady redagowania prac MAGISTRESKICH i LICENCJACKICH

 

Prace magisterskie

Kierunek

Temat

Opiekun

Promotor

Farmacja

Wpływ berberyny na ekspresję genów kodujących BCL-2 i BAX w komórkach raka kory nadnerczy. 

 

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Znaczenie polimorfizmów genetycznych w genach kodujących inkretyny w terapii cukrzycy. 

 

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Badanie synergizmu przeciwnowotworowego działania β-blokerów i inhibitorów multikinaz w warunkach in vitro.

 

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Aktywność biologiczna pterostilbenu w różnych typach nowotworów - badania in vitro.

 

prof. dr hab. Ludmiła Węglarz

Ekspresja wybranych mikroRNA w surowicy krwi chorych z arytmogennymi chorobami serca.

 

dr Ewa Moric-Janiszewska

Polimorfizm genów receptora aktywowanego proteazą (PAR1) i syntazy tlenku azotu (eNOS) u chorych z przewleką niewydolnością serca.   dr Dorota Domal-Kwiatkowska

   

Prace licencjackie

Kierunek

Temat

Promotor

Biotechnologia

Metabolizm węglowodanów w komórkach nowotworowych – efekt Warburga.

dr Małgorzata Kapral

Rola kinazy AKT w powstawaniu i rozwoju nowotworów.

dr Małgorzata Kapral

Kosmetologia

Związki czynne w roślinnych, olejkowych surowcach kosmetycznych.

dr Jolanta Lodowska
Wpływ procesów wolnorodnikowych na strukturę biochemicznych składników skóry.

dr Jolanta Lodowska