WF - Katedra i Zakład Biochemii
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Informacje

Praktyki studenckie

 

Informacje dla studentów odbywających praktyki studenckie po III roku kierunku FARMACJA

 

Opiekun praktyk
 

dr Joanna Wawszczyk

tel. 32 364 1072 lub 32 364 1261

e-mail: jwawszczyk@sum.edu.pl

 

19.04.2018r.

UWAGA!

Proszę o pilny kontakt osoby o numerach indeksów:

68114    68269    63237    68150    68162   

67900    65562    68188    68194    68179

54132    70153    68268    70292

 

 

Ogłoszenie 1 - 06.03.2018r.

W związku z otrzymaną informacją dotyczącą wytycznych Rektoratu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie odbywania praktyk studenckich chciałam poinformować, że w roku akademickim 2017/2018 wszyscy studenci mają obowiązek dostarczenia umów w sprawie praktyk zawodowych.

Wypełnione i podpisane umowy należy dostarczyć do Dziekanatu w trzech egzemplarzach do dnia 04.05.2018 r. Wszystkie trzy egzemplarze umowy muszą być podpisane przez studenta oraz aptekę, w której ta praktyka będzie się odbywać. W przypadku problemów z podpisaniem umowy przez daną jednostkę, uprzejmie proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu w celu pobrania odrębnego wzoru umowy.

Wzór umowy dostępny jest na Wirtualnym Dziekanacie
(ścieżka: dydaktyka → materiały różne, WFzOML w Sosnowcu, zakładka Praktyki).

Jednocześnie wszyscy studenci są zobowiązani do odebrania od opiekuna praktyki skierowania na praktykę w miesiącu czerwcu. Dokładny termin odbioru skierowań zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Studenci, którzy chcą odbyć praktyki w jednostkach, z którymi Uczelnia ma podpisane umowy ramowe nie drukują umowy.