WF - Katedra i Zakład Biochemii
Menu
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Informacje

Praktyki studenckie

 

Informacje dla studentów odbywających praktyki studenckie po III roku kierunku FARMACJA

 

Opiekun praktyk
 

dr Joanna Wawszczyk

tel. 32 364 1072 lub 32 364 1261

e-mail: jwawszczyk@sum.edu.pl

 

Ogłoszenie 4 - 1.08.2018r.

Wszystkie osoby obecne w dniu 30.07.2018 na kolokwium obejmującym zagadnienia dotyczące praktyk w aptece ogólnodostępnej uzyskały zaliczenie z części pisemnej.
 

Ogłoszenie 3 - 1.08.2018r.

Proszę o kontakt mailowy studenta o numerze indeksu 68169.
 

Ogłoszenie 2 - 17.07.2018r.

Terminy kolokwium zaliczeniowego z praktyk w aptece ogólnodostępnej:

30.07.2018r. godz. 12.00
  3.09.2018r. godz. 13.00
10.09.2018r. godz. 14.00

Osoby, które przyjdą na kolokwium w dniu 30.07.2018r. proszone są o przekazanie tej informacji Pani Annie Kobieli, która przygotowuje listę osób na ten termin.
 
 
Ogłoszenie 1 - 17.07.2018r.

Informacje dotyczące praktyk
 
Rozpoczynając praktykę w aptece należy mieć:
   a)    skierowanie na praktykę oraz umowę
   b)    dziennik praktyki (trzeba uzupełnić zarówno tabelę dotyczącą okresu odbywania praktyki jak i karty tygodniowe)
   c)    regulamin praktyki wraz z jej programem
   d)    załącznik nr 8 (sprawozdanie z przebiegu praktyki z opinią opiekuna i protokołem dotyczącym kontroli)
   e)    zeszyt uzupełniający opisany na stronie tytułowej imieniem i nazwiskiem
   f)    aktualną książeczkę zdrowia
   g)    odzież ochronną.
Jednocześnie przypominam o wynikającym z umowy obowiązku dotyczącym ubezpieczenia.

Podstawą zaliczenia praktyki jest:
   a)    odbycie praktyki w pełnym wymiarze

   b)    złożenie:
          - sprawozdania z praktyki
          - wypełnionego dziennika praktyk
          - wypełnionego zeszytu uzupełniającego (z opisem leków robionych i gotowych )
        Każdy z tych dokumentów musi zostać opatrzony pieczęcią apteki ogólnodostępnej realizującej praktykę i Opiekuna praktyki w aptece.

   c)    zaliczenie na zasadzie kolokwium podsumowującego przebieg praktyki.

Wszystkie wymagane dokumenty należy przynieść ze sobą na kolokwium zaliczeniowe.

W razie jakichkolwiek pytań czy problemów proszę się ze mną kontaktować.