WF - Katedra i Zakład Biochemii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Plan zajęć

Przedmiot: Biochemia – 12 godzin, w tym 3 godz. seminariów i 9 godz. ćwiczeń.

 

      1. Aminokwasy jako składniki strukturalne białek9.III.2019

Seminarium: (1 godz.): godz. 9:00-9:45, sala nr 0024, poziom -I, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8,

Osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska
Temat seminarium: Struktura chemiczna aminokwasów białkowych. Tworzenie wiązania peptydowego i jego właściwości. Struktura białek.


Ćwiczenia: (3 godz.): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Jolanta Lodowska, dr Ewa Moric-Janiszewska
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych aminokwasów i białek.

            Pobierz instrukcje do cwiczeń      PDF          DOC

 

       2. Enzymy jako biokatalizatory16.III.2019

Seminarium: (1 godz.) godz. 9:00-9:45, sala nr 0024, poziom -I, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk
Temat seminarium: Klasyfikacja i nomenklatura enzymów. Modele wiązania substratu przez enzym. Zarys kinetyki reakcji enzymatycznych. Inhibitory enzymów.


Ćwiczenia: (3 godz): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Joanna Wawszczyk, dr Krzysztof Cholewa
Temat ćwiczenia: Wpływ wybranych czynników fizykochemicznych (temp., pH i aktywatorów) na aktywność enzymów trawiennych. Badanie aktywności enzymów z klasy oksydoreduktaz.

            Pobierz instrukcje do cwiczeń      PDF          DOC 

 

       3. Węglowodany i ich przemiany biochemiczne23.III.2019

Seminarium: (1godz.): godz. 9:00-9:45, sala nr 0024, poziom -I, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik
Temat seminarium: Struktura chemiczna i klasyfikacja węglowodanów. Zarys metabolizmu węglowodanów. Monosacharydy. Disacharydy. Polisacharydy.


Ćwiczenia: (3 godz.): godz. 10:00-12:15, sala nr 2.4, II piętro, kampus B, Sosnowiec, ul. Jedności 8
Osoby prowadzące: dr Sławomir Smolik, dr Jolanta Lodowska
Temat ćwiczenia: Badanie właściwości chemicznych węglowodanów.

            Pobierz instrukcje do cwiczeń      PDF          DOC