WF - Katedra i Zakład Biochemii
Kontakt

Dane kontaktowe

ul. Jedności 8B
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 1070 fax. 32 364 1215
Email: lweglarz@sum.edu.pl

Działalność naukowa

 


Główne kierunki działalności naukowej Katedry:

  • czynniki biotyczne i abiotyczne ekosystemu jelita grubego,  

  • rola immunoregulatorowa nabłonka jelitowego,  

  • struktura i aktywność biologiczna endotoksyn bakterii jelitowych,

  • metabolizm i właściwości przeciwnowotworowe kwasu fitynowego,  

  • aktywność transkrypcyjna genów regulujących procesy proliferacji, apoptozy oraz inwazyjności i przerzutowania nowotworów,  

  • aktywność transkrypcyjna określonych cytokin w patogenezie otyłości,  

  • badania polimorfizmów genetycznych i mutacji odpowiedzialnych za określone stany chorobowe (kardiomiopatia przerostowa, zespół „long-QT”, pierwotne nadciśnienie płucne)