Organizacja roku akademickiego 2020-2021

 

1. SEMESTR ZIMOWY 01.10.2020 – 21.02.2021
− zajęcia dydaktyczne  (15 tygodni) 01.10.2020 – 31.01.2021
− wakacje zimowe 23.12.2020 – 06.01.2021
− sesja egzaminacyjna zimowa 01.02.2021 – 14.02.2021
− przerwa międzysemestralna 15.02.2021 – 21.02.2021
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru zimowego 22.02.2021 – 07.03.2021
2. SEMESTR LETNI 22.02.2021 – 30.09.2021
− zajęcia dydaktyczne  (15 tygodni) 22.02.2021 – 13.06.2021
− wakacje wiosenne 31.03.2021 – 06.04.2021
− sesja egzaminacyjna letnia 14.06.2021 – 27.06.2021
− wakacje letnie 28.06.2021 – 30.09.2021
− sesja egzaminacyjna poprawkowa semestru letniego 01.09.2021 – 16.09.2021
- okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 17.09.2021 – 30.09.2021