WYKŁADY

Analityka Medyczna rok II, semestr zimowy 2020/2021

strona w budowie

 

Temat Data

1. Aminokwasy białkowe i niebiałkowe, biologiczne aktywne peptydy, poziomy organizacji białek.

06. 10.2020r.

2. Enzymy (cz.1) - mechanizmy działania, inhibicja, klasyfikacja.

13.10.2020r.  

3. Enzymy (cz.2) - regulacja aktywności, podział kliniczny, izoenzymy.

 20.10.2020r. 

4. Witaminy jako składniki koenzymów i grup prostetycznych.

27.10.2020r.

5. Struktura i funkcja węglowodanów (temat dostępny w formie prezentacji on-line).

30.10.2020r. 

6. Szlaki kataboliczne i anaboliczne węglowodanów. cz.1. 

03.11.2020r.

7. Szlaki kataboliczne i anaboliczne węglowodanów. cz.2.

5.11.2020r.
godz. 18.00-19.30

8. Amfiboliczna rola cyklu Krebsa i łańcuch oddechowy.

17.11.2020r.

9. Utlenianie i biosynteza kwasów tłuszczowych i triacyloglicerole.

19.11.2020r.
godz. 12.00-13.30

10. Cholesterol, kwasy żółciowe i hormony sterydowe. Lipoproteiny.

19.11.2020r.
godz. 14.00-15.30

11. Lipidy złożone, ciała ketonowe i eikozanoidy.

24.11.2020r.

12. Biologicznie ważne pochodne aminokwasów. Porfiryny i barwniki żółciowe. 

 26.11.2020r.
godz. 12.00-13.30

13. Puryny i pirymidyny oraz ich nukleotyowe pochodne - struktura i ich metabolizm.

26.11.2020r.
godz. 14.00-15.30

14. Katabolizm azotu aminokwasowego i szkieletów węglowych aminokwasów.

1.12.2020r.

15. Integracja metabolizmu.          

 8.12.2020r.