ĆWICZENIA LABORATORYJNE

Farmacja rok II, BIOCHEMIA, semestr letni 2020/2021

 

Regulamin BHP

 

Temat Data

    Zajęcia organizacyjne.

 22.02 - 26.02.2021r.

 22.II - grupa 23A, 26A
 24.II - grupa 25A, 25B, 26B
 25.II - grupa 21A, 24A, 24B
 26.II - grupa 22A, 22B, 23B

1. Identyfikacja aminokwasu białkowego. 
    Badanie właściwości fizykochemicznych białek.

          (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa)     

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

 1.03 - 12.03.2021r.

   1.III - grupa 23A, 26A
   3.III - grupa 25A, 25B, 26B
 11.III - grupa 21A, 24A, 24B
 12.III - grupa 22A, 22B, 23B

2. Metody rozdziału i ilościowego oznaczania białek.

          (osoba prowadząca: dr hab. Małgorzata Kapral, mgr Radosław Wolan)

POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF           DOC

1.03 - 12.03.2021r.

   8.III - grupa 26A
 10.III - grupa 25A, 25B, 26B
   4.III - grupa 21A, 24A, 24B
   5.III - grupa 22A, 22B, 23B
  24.V - grupa 23A

3. Badanie właściwości katalitycznych wybranych enzymów trawiennych.

          (osoba prowadząca: dr Krzysztof Cholewa) 

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

15.03 - 26.03.2021r.

 15.III - grupa 23A, 26A
 17.III - grupa 25A, 25B, 26B
 25.III - grupa 21A, 24A, 24B
 26.III - grupa 22A, 22B, 23B

4. Badanie aktywności wybranych oksydoreduktaz.
    Inhibicja kompetycyjna dehydrogenazy bursztynianowej. 
           (osoba prowadząca: dr Joanna Wawszczyk)

POBIERZ DO WYDRUKU:     

                 Zagadnienia:  PDF       DOC               Sprawozdanie:  DOC

15.03 - 26.03.2021r.

 22.III - grupa 23A, 26A
 24.III - grupa 25A, 25B, 26B
 18.III - grupa 21A, 24A, 24B
 19.III - grupa 22A, 22B, 23B

 

5. Wyznaczenie stałej Michaelisa dla reakcji katalizowanej enzymatycznie
    w obecności i bez inhibitora.  

          (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik)


POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF            DOC

29.03 - 16.04.2021r.

 29.III - grupa 23A, 26A
   7.IV - grupa 25A, 25B, 26B
 15.IV - grupa 21A, 24A, 24B
 16.IV - grupa 22A, 22B, 23B

6. Identyfikacja węglowodanów. 

          (osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska) 


POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF           DOC

29.03 - 16.04.2021r.

 12.IV - grupa 23A, 26A
 14.IV - grupa 25A, 25B, 26B
   8.IV - grupa 21A, 24A, 24B
   9.IV - grupa 22A, 22B, 23B

7. Badanie właściwości fizykochemicznych glicerolipidów.
     Jakościowe i ilościowe oznaczanie cholesterolu.
     Wykrywanie kwasów żółciowych w żółci.

                    (osoba prowadząca: dr Ewa Moric-Janiszewska) 

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF           DOC

19.04 - 7.05.2021r.

 19.IV - grupa 23A, 26A
 21.IV - grupa 25A, 25B, 26B
 29.IV - grupa 21A, 24A, 24B
    7.V - grupa 22A, 22B, 23B

8. Wykrywanie i usuwanie anionorodnika ponadtlenkowego.
    Wpływ allopurinolu na kinetykę uwalniania anionorodnika
    ponadtlenkowego w reakcji katalizowanej przez oksydazę ksantynową.

                   (osoba prowadząca: dr Jolanta Lodowska)

POBIERZ DO WYDRUKU:        PDF          DOC

19.04 - 7.05.2021r.

 26.IV - grupa 23A, 26A
 28.IV - grupa 25A, 25B, 26B
 22.IV - grupa 21A, 24A, 24B
 23.IV - grupa 22A, 22B, 23B

9. Izolowanie DNA z materiału biologicznego.

                   (osoba prowadząca: dr Ewa Moric-Janiszewska) 

POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF            DOC

10.05 - 21.05.2021r.

 10.V - grupa 23A, 26A
 12.V - grupa 25A, 25B, 26B
 20.V - grupa 21A, 24A, 24B
 21.V - grupa 22A, 22B, 23B

10. Wizualizacja informacji strukturalnej w biochemii.

             (osoba prowadząca: dr Sławomir Smolik)

10.05 - 21.05.2021r.

 13.V - grupa 21A, 24A, 24B
 14.V - grupa 22A, 22B, 23A
 17.V - grupa 23A, 26A
 19.V - grupa 25A, 25B, 26B