Informacje bieżące

Biotechnologia Medyczna

W Katedrze, na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA I st. prowadzone są zajęcia z przedmiotu BIOCHEMIA - II rok oraz ENZYMOLOGIA - III rok.

Na kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA II st. prowadzone są zajęcia z przedmiotu BIOCHEMICZNE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA - I rok.