SEMINARIA

Biotechnologia Medyczna I st. III rok ENZYMOLOGIA I CHEMIA BIAŁEK semestr zimowy 2020/2021


Zagadnienia do kolokwiów seminaryjno-laboratoryjnych 
z przedmiotu Enzymologia i chemia białek   LINK

Temat seminarium

Data

1. Struktura i funkcja aminokwasów wraz z ich istotnymi metabolicznie procesami.

                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC
12.10.2020r.

2. Struktura białek. Zaburzenia konformacji białek. Struktury naddrugorzędowe.

                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC
19.10.2020r.
3. Modyfikacje potranslacyjne białek i metody ich badania.
                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC
26.10.2020r.
4. Zróżnicowanie strukturalne enzymów. Mechanizmy biokatalizy (strategie katalityczne).
                  POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC
09.11.2020r. 

5. Kinetyka reakcji katalizowanych enzymatycznie (kinetyka zgodna z założeniami teorii Michaelisa-Mentens i kinetyka reakcji katalizowanych przez enzymy allosteryczne).

                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC

16.11.2020r. 
6. Wpływ czynników na szybkość reakcji enzymatycznych. Koenzymy.
                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC
23.11.2020r. 

7. Mechanizmy sprawności katalitycznej enzymów.

                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC

 30.112020r.

8. Regulacja syntezy i degradacji enzymów.

                 POBIERZ DO WYDRUKU:       PDF                    DOC

 07.12.2020r.